Site Overlay

دسته: خودروبر _1

پارچین امداد خودرو ،خودرو بر پارچین،یدک کش پارچین

تماس با امداد خودرو پارچین:09126443364_09371533715 امداد خودرو ما در شهر پارچین به صورت شبانه روزی فعالیت دارد .پس اگر در طول رانندگی در این شهرخودروی شما دچار خرابی شد یابهContinue readingپارچین امداد خودرو ،خودرو بر پارچین،یدک کش پارچین

کفی خودروبر خانی آبادنو،امداد خودرو خانی آبادنو

تماس با امداد خودرو خانی آبادنو:09126443364_09371533715 کفی خودروبر خانی آبادنو در این شهر حضور مستمر دارد.بلافاصله پس از تماس شما خودروبر یا کفی خودروبر ما درمحل مورد نظرتان حاضر میشوندContinue readingکفی خودروبر خانی آبادنو،امداد خودرو خانی آبادنو

حمل خودرو افسریه،امداد خودرو،خودروبر افسریه

تماس با امداد خودرو افسریه:09126443364_09371533715 حمل خودرو های صفر،تصادفی ،کلاسیک،سواری،باری و …رابه مابسپارید.حمل خودرو به محل مورد نظر شما بدون آسیب به بدنه خودرو. امداد خودرو ما در کنارشماست. درهنگامContinue readingحمل خودرو افسریه،امداد خودرو،خودروبر افسریه

یدک کش شهرک مسعودیه،خودروبر شهرک مسعودیه

تماس بایدک کش شهرک مسعودیه:09126443364_09371533715 اگر خودروی شما در وسط جاده خاموش شد و روشن نشد.برای جابجایی آن نیاز به یدک کش دارید.اگرسیستم ترمز وفرمان سالم باشد میتوانیدعمل یدک کشیContinue readingیدک کش شهرک مسعودیه،خودروبر شهرک مسعودیه

امداد خودرو مشیریه،خودروبر مشیریه،یدک کش مشیریه

تماس با امداد خودرو مشیریه:09126443364_09371533715 مقررات رانندگی_حق تقدم رعایت مقررات مربوط به حق تقدم عبور برای همه اجباری است مگر درمواردی که به موجب مقررات خاص یا علایم ویژه راهنماییContinue readingامداد خودرو مشیریه،خودروبر مشیریه،یدک کش مشیریه

امداد خودرو بهشت زهرا،خودرو بر بهشت زهرا،یدک کش بهشت زهرا

تماس با امداد خودرو بهشت زهرا:09126443364_09371533715 امدادخودرو دارای خودروبر و جرثقیل برای زمانی که ترمز ولاستیکهای خودروی شما از کار افتاده است میباشد. دراین شرایط یدک خودرو امکانپذیر نمیباشد.پس لازمContinue readingامداد خودرو بهشت زهرا،خودرو بر بهشت زهرا،یدک کش بهشت زهرا

امداد خودرو باقرشهر،خودرو بر باقرشهر،یدک کش باقرشهر

تماس با امداد خودروباقرشهر:09126443364_09371533715 امداد خودرو ما درباقرشهر آماده ارائه خدمات جابجایی خودرو در کمترین زمان ممکن است. اگر شما در خیابانهای داخل شهر یاجاده ها ی بیرون شهر تصادفContinue readingامداد خودرو باقرشهر،خودرو بر باقرشهر،یدک کش باقرشهر

امداد خودرو قمصر،خودرو بر قمصر

تماس با امراد خودرو قمصر:09126443364_09371533715 نکاتی برای رانندگی در شب: هنگام رانندگی در شب : 1شیشه های خودرو وشیشه چراغهارا تمیز نمایید. 2ازعینکهای افتابی یارنگی استفاده ننماییدمگرانکه پزشک تجویز کردهContinue readingامداد خودرو قمصر،خودرو بر قمصر

امداد خودرو دورسون آباد،خودرو بر دورسون آباد،یدک کش دورسون آباد،09126443364

تماس با امداد خودرو دورسون آباد:09126443364_09371533715 حمل ونقلیکی از نیازهای اولیه انسان است که با توسعه ی اقتصادی_اجتماعی وحتی سیاسی دامنه گسترده تری پیدانموده وامروزه نیز جزءیکی از مظاهرتمدن بهContinue readingامداد خودرو دورسون آباد،خودرو بر دورسون آباد،یدک کش دورسون آباد،09126443364

امداد خودرو امین آباد،خودرو بر امین آباد،یدک کش امین آباد،09126443364

تماس با امداد خودرو امین آباد:09126443364_09371533715 هیچ راننده ای مجازنیست وسیله ی نقلیه ای را که موتور ان روشن است حتی در محل مجاز متوقف سازد وخودازآن پیاده ودور گردد.درمعابرشیبContinue readingامداد خودرو امین آباد،خودرو بر امین آباد،یدک کش امین آباد،09126443364

امداد خودرو جاده ورامین،خودرو بر جاده ورامین،یدک کش جاده ورامین،09126443364

تماس با امداد خودروجاده ورامین:09126443364_09371533715 هرگاه در راه خرابی ونقص پیش بینی نشده برای وسیله نقلیه موتوری ایجادشود،راننده مکلف است ان را از مسیرعبورومرور بیرون برده ودرمحل مناسبی که موجبContinue readingامداد خودرو جاده ورامین،خودرو بر جاده ورامین،یدک کش جاده ورامین،09126443364

امداد خودرو کمربنددوم تهران،خودرو بر کمربنددوم تهران،یدک کش کمربنددوم تهران،09126443364

تماس با امداد خودرو کمربند دوم تهران؛09126443364_09371533715 بعضی ازدلایل ایجادافسردگی در رانندگی بدین شرح میباشد: *خستگی مفرط راننده و عدم استراحت کافی برای رفع آن *عدم برنامه ریزی مناسب برایContinue readingامداد خودرو کمربنددوم تهران،خودرو بر کمربنددوم تهران،یدک کش کمربنددوم تهران،09126443364

جاده امام رضا امداد خودرو،خودرو بر جاده امام رضا،یدک کش جاده امام رضا

تماس با امداد خودرو جاده امام رضا:09126443364_09371533715 هنگامیکه شخصی دراثر سانحه رانندگی محروح میشوددقایق اولیه پس از تصادف برای حفظ جان وی بسیارمهم وحیاتی میباشد.ازاین رو تا زمانیکه نیروهای اورژانسContinue readingجاده امام رضا امداد خودرو،خودرو بر جاده امام رضا،یدک کش جاده امام رضا

امداد خودرو خاورشهر،خودرو بر خاورشهر،یدک کش خاورشهر،09126443364

تماس با امداد خودرو خاورشهر:09126443364_09371533715 رانندگان وسایل نقلیه هنگام تصادف منجربه جرح یافوت مکلفندبلافاصله نام ونشانی صحیح ومشخصات گواهی نامه رانندگی وسیله نقلیهخودرابه ماموران انتظامی اعلام دارندودرصوزت درخواست مدارک قانونیContinue readingامداد خودرو خاورشهر،خودرو بر خاورشهر،یدک کش خاورشهر،09126443364

امداد خودرو قیامدشت،خودرو بر قیامدشت،یدک کش قیامدشت،09126443364

تماس با امداد خودرو قیامدشت:09126443364_09371533715 درتصادفات منجربه جرح درصورتیکه وسیله نقلیه ی دیگری برای انتقالفوری مجروحان به مراکزدرمانی موجودنباشدراننده وسیله نقلیه در تصادف میتواندباعلامتگذاری محل قرار گرفتن چرخهادرسطح راه،اقدام بهContinue readingامداد خودرو قیامدشت،خودرو بر قیامدشت،یدک کش قیامدشت،09126443364

امداد خودرو حصارامیر،خودرو بر حصارامیر،یدک کش حصارامیر،09126443364

تماس با امداد خودرو حصارامیر:09126443364_09371533715 راننده هروسیله نقلیه که مرتکب تصادف منجربه جرح یا فوت گردد موظف است بلافاصله وسیله نقلیه رادر محل تصادف متوقف ساخته وبا نصب علائم ایمنیContinue readingامداد خودرو حصارامیر،خودرو بر حصارامیر،یدک کش حصارامیر،09126443364

امداد خودرو پاکدشت،خودرو بر پاکدشت،یدک کش پاکدشت،09126443364

تماس با امداد خودرو پاکدشت:09126443364_09371533715 عدم رعایت نکات وسرویس ونگهداری در بعضی از وسایل علاوه ایجادضررهای مالی میتواندمنجربه از دست رفتن ایمنی وحتی جان افرادشود،به عنوان مثال وظیفه انتقال نیروContinue readingامداد خودرو پاکدشت،خودرو بر پاکدشت،یدک کش پاکدشت،09126443364

امدادخودرو مامازند،خودرو بر مامازند،یدک کش مامازند،09126443364

تماس با امداد خودرو مامازند:09126443364_09371533715 از جمله اقدامات موثر در کاهش تصادفات رانندگی ایجاداستراحتگاه و نمازخانه در بین راه به خصوص ایجاد مجتمع های خدماتی ورفاهی وتیرپارک هاکه محل مناسبیContinue readingامدادخودرو مامازند،خودرو بر مامازند،یدک کش مامازند،09126443364

امداد خودرو ایوانکی،خودرو بر ایوانکی،کفی خودرو بر ایوانکی،09126443364

تماس با امداد خودرو ایوانکی:09126443364_09371533715 رانندگان حق ندارندضمن رانندگی دخانیات استعمال نمایندیا خوراکی یاآشامیدنی میل کنندواستفاده از هرگونه وسایل وتجهیزات مانند تلفن همراه که باعث انحراف ذهنی ورفتاری راننده گرددممنوعContinue readingامداد خودرو ایوانکی،خودرو بر ایوانکی،کفی خودرو بر ایوانکی،09126443364

امدادخودرو قلعه نو،خودرو بر قلعه نو،یدک کش قلعه نو،09126443364

تماس با امداد خورد قلعه نو:09126443364_09371533715 رانندگان وسیله نقلیه موظف است درتقاطع هایی که چراغ راهنمایی ورانندگی یا مامر راهنمایی ورانندگی یا تابلوی ایست وجود ندارد،در سر پیچها وجاده هایContinue readingامدادخودرو قلعه نو،خودرو بر قلعه نو،یدک کش قلعه نو،09126443364

امدادخودرو باقرآباد،خودرو بر باقرآباد،یدک کش باقرآباد،09126443364

تماس با امداد خودرو باقرآباد:09126443364_09371533715 هرگاه راننده درموقع وقوع جرم مست بوده یاگواهینامه نداشته یا زیادترازسرعت مقرر حرکت میکرده است ویا وسیله ی نقلیه دارای نقص فنی وعیب مکانیکی موثرContinue readingامدادخودرو باقرآباد،خودرو بر باقرآباد،یدک کش باقرآباد،09126443364

امداد خودرو چرمشهر،خودروبر چرمشهر،یدک کش چرمشهر،09126443364

تماس با امداد خودرو چرمشهر:09126443364_09371533715 آمارهانشان میدهد کخ بخش مهمی از تلفات رانندگی مربوط به جاده های برون شهری است که ازمهمترین دلایل ان میتوان به سرعت بیشتر خودرو هاContinue readingامداد خودرو چرمشهر،خودروبر چرمشهر،یدک کش چرمشهر،09126443364

امداد خودرو پیشوا،خودروبر پیشوا،یدک کش پیشوا،09126443364

تماس با امداد خودرو پیشوا:09126443364_09371533715 درجاده های برون شهری ودرون شهری هنگامیکه خودروی شما دچار نقص فنی میشود به گونه ای که امکان حرکت از ان سلب میشود شما نیازداریدContinue readingامداد خودرو پیشوا،خودروبر پیشوا،یدک کش پیشوا،09126443364

امداد خودرو شهران،خودرو بر شهران،یدک کش شهران،09126443364

تماس با امداد خودرو شهران:09126443364_09371533715 سرعت زیادوشتابزدگی در رانندگی احتمال وقوع سوانح وبه دنبال آن صدمات وتلفات ناشی از تصادفات را افزایش میدهد.پس لازم است همواره باسرعت مطمئنه رانندگی کنید.سرعتContinue readingامداد خودرو شهران،خودرو بر شهران،یدک کش شهران،09126443364

امدادخودرو شهرری،خودروبر شهرری،یدک کش شهرری،09126443364

تماس با امداددخودرو شهرری:09126443364_0937153315 هرگاه در تصادفات رانندگی سانحه فقط متجربهوخسارت مالی شود به نحویکه امکانوحرکت از وسیله نقلیه سلب نشده باشد،رانندگان موظفند بلافاصله وسیله نقلیه رابرای رسیدگی وبازدیدکارشناسان تصادفاتContinue readingامدادخودرو شهرری،خودروبر شهرری،یدک کش شهرری،09126443364

امداد خودرو شریف آباد،خودرو بر شریف آباد،یدک کش شریف آباد،09126443364

تماس با امداد خودرو شریف آباد:09126443364_09371533715 اکثرسوانح ترافیکی به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی توسط کاربران ترافیک حادث میشود.رعایت نکات ایمنی در حین رانندگی میتواندسبب کاهش چشمگیرتصادفات وتلفات ناشی ازContinue readingامداد خودرو شریف آباد،خودرو بر شریف آباد،یدک کش شریف آباد،09126443364

آزادگان امداد خودرو،خودرو بر آزادگان،یدک کش آزادگان

تماس با امداد خودرو آزادگان :09126443364_09371533715 هرگاه وسیله ی نقلیه ی موتوری در راه ها از کار بیفتد.وبه علت کافی نبودن روشنایی محل احتیاجی به چراغ یا مشعل نباشد.راننده بایدContinue readingآزادگان امداد خودرو،خودرو بر آزادگان،یدک کش آزادگان

امداد خودرو افسریه،خودرو بر افسریه،یدک کش افسریه،09126443364

تماس با امداد خودرو افسریه:09126443364_09371533715 شمابایدازخودروی جلویی با فاصله طولی ایمن حرکت کنید.این کارباعث میشودتابدون سانحه وبرخورد درمواقع ضروری بتوانیدتوقف نمایید.اغلب برخوردها وتصادفات توسط رانندگانی که فاصله طولی ایمن راContinue readingامداد خودرو افسریه،خودرو بر افسریه،یدک کش افسریه،09126443364

امداد خودرو ورامین،خودرو بر ورامین،یدک کش ورامین09126443364

تماس با امداد خودو ما:09126443364_09371533715 امداد خودر مادارای کادری مجرب میباشد که در صورت تماس شما در کمترین زمان ممکن برای حمل خودروی معیوب یا آسیب دیده ی شمابه محلContinue readingامداد خودرو ورامین،خودرو بر ورامین،یدک کش ورامین09126443364

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر