Site Overlay

شاپور امداد خودرو،خودروبر،یدک کش

تماس با امداد خودرو شاپور:09126443364_09371533715

جهت جابجایی خودروهای خراب و تصادفی خود در محله شاپور جنوب تهران باما تمس بگیرید:09126443364_09371533715

کنیستر:

کنیستر که جزو سیستم سوخت رسانی به موتور محسوب می شود.از ورود بخارهای بنزین به فضای آزاد جلوگیری به عمل می آورد.کنیستر مانند یک اسفنج بخارهای فرار بنزین را به خو جذب می کند.و پس از میعان آنها را دوباره به سیستم سوخت رسانی تزریق می نماید.

عمل معیدکنیستر در حدود دو سال است وبعداز آن خاصیت خود را از دست می دهد.تعویض به موقع این قطعه علاوه بر آن که در کاهش مصرف سوخت مفیداست.در حفظ سلامتی افراد ومحیط زیست نیز تاثیرزیادی دارد.چرا که استشمام بخارهای بنزین باعث ایجاد امراض سر طانی میگردد.

چند توصیه ایمنی هنگام سرویس یا تعمیرخودرو:

_هرگزهنگام تعمیرموتور وسیله نقلیه ازجیب لباس های خودبه عنوان جعبه ابزار استفاده نکنید.

_موتورخودرا در محل هایی که فاقد تهویه مناسب است به حالت روشن نگذارید.

_دست های خودرابابنزین تمیز نکنید.

_هنگام تعمیر وسرویس خودرو به ویژه در زمان کار با باتری و تجهیزات قابل اشتعال از استعمال دخانیات خودداری نمایید.

خزانه بخارایی امدادخودرو،خودروبر،یدک کش

خزانه فلاح امداد خودرو،خودرو بر،یدک کش

خراسان امداد خودرو،خودروبر خراسان،یدک کش خراسان

قرچک،امدادخودرو/خودروبر قرچک/یدک کش قرچک

yadakkesh.blogfa.com

شماره تماس با امداد خودرو شاپور:09126443364_09371533715

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر