Site Overlay

امدادخودرو جوادیه،خودروبر جوادیه،یدک کش جوادیه

تماس با امدادخودرو جوادیه:09126443364_09371533715

امدادخودرو جوادیه همیشه در خدمتگذاری به شما حاضراست.چه در روزهای تعطیل، چه در ساعتهایی از شب که کسی بیدار نیست یا روزهایی که همه به دلیل کرونا در قرنطینه هستند.پس با ما در تماس باشید.

زمان لازم برای توقف خودرو:

زمانی که طول می کشد تا خودروی شما متوقف شودبه عوامل زیر بستگی دارد.:

1_زمان واکنش:

از زمانی که راننده تشخیص می دهد نیاز به توقف داردتا لحظه به کار گرفتن ترمزها،زمان واکنش نام دارد.درطول این زمان خودروی شما مسافتی را طی کرده است.

_مسافت ترمز:

مسافتی که از زمان ترمز تا زمان توقف طی می شود،مسافت توقف خواهدبود.

3_مسافت توقف:

مجموع مسافت ترمزومسافتی که در زمان واکنش طی می شود،مسافت توقف خواهدبود.

درجاده هایی که از لحاظ آسفالت شرایط مطلوبی نداشته یا آغشته به قیربوده یاشن وماسه در سطح آسفالت وجود دارد.یادر شرایط بدآب وهوایی ،مسافت توقف افزایش خواهدیافت.

همیشه باسرعت مطمئنه رانندگی کنید وهنگام مواجه شدن با این موارد بایدتوقف نمایید:

_زمانی که پلیس مدرسه برای عبور ایمن دانش اموزان دستور می دهد.

_زمانی که با چراغ قرمز روبرو می شوید.

_قبل از رسیدن به تقاطع که فاقدعلائم ومامور راهنمایی ورانندگی است.

درصورتی که جاده یا بخشی از آن در دست تعمیر است به هشدار هایی که از سوی کارگران توسط تابلو یا پرچم به شما داده می شود دقت نمایید.

رانندگان و افراد عادی ،مجاز به هدایت و کنترل ترافیک نم باشند.

تماس با امداد خودرو جوادیه:09126443364_09371533715

hamlkhodro.ir

yadakkesh.blogfa.com

امدادخودرو دروازه غار،خودرو بر،یدک کش

سیروس امداد خودرو،خودروبر،یدک کش

مولوی،امدادخودرو،خودروبر،یدک کش

1 thought on “امدادخودرو جوادیه،خودروبر جوادیه،یدک کش جوادیه

Comments are closed.

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر