Site Overlay

امدادخودرو یافت آباد،خودروبر،یدک کش

تماس با امدادخودرو یافت آباد:09126443364_09371533715

امدادخودرو یافت آباد درتمام ساعات شبانه روزپاسخگوی تماس های شما عزیزان می باشد.جهت مشاوره رایگان ودریافت خدمات امدادی در جاده ها باماتماس بگیرید.

افسردگی در رانندگی:

استرس وافسردگی ناشی از آن بر عملکرد رانندگان تاثیردارد.به طوری که قدرت انتخاب وبرخوردرانندگان را در برابر شرایط متنوع محیطی تغییرمی دهد.باعث می شود تا رانندگان نتواننددر زمان مورد نیاز ودر مواجهه باحوادث ترافیکی،انتخاب درستی داشته باشند.

بعضی از دلایل ایجادافسردگی در رانندگان بدین شرح می باشد:

_خستگی مفرط راننده وعدم استراحت کافی برای رفع آن

_عدم برنامه ریزی مناسب برای انجام امور روزمره وتاخیروکمبودزمان وجبران آن بافشار بیش از حدبر خود

_آلودگی های زیست محیطی ناشی از ترافیک به خصوص آلودگی هوا

_رانندگی در زمان های اوج ترافیک وبا مدت زمان طولانی

_عجله در رانندگی به منظور سریع رسیدن به مقصد.

عواطف واحساسات بر سیستم اعصاب رانندگان تاثیربالایی داردوموجب حواس پرتی انهادرحین رانندگی می شود.احساسات وهیجان های شدیدنظیر،عصبانیت،ترس،اضطراب و…باعث تحریک پذیری بالادرحین رانندگی می گردد.

بنابراین کاربر ترافیک در زمانی می تواند ایمن براند که موارد بالا را در رفتار ترافیکی خودمدنظر داشته باشد وانها را کننرل نماید.

تماس با امداد خودرویافت آباد:09126443364_09371533715

hamlkhodro.ir

yadakkesh.blogfa.com

امدادخودرو جوادیه،خودروبر جوادیه،یدک کش جوادیه

امدادخودرو دروازه غار،خودرو بر،یدک کش

سیروس امداد خودرو،خودروبر،یدک کش

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر