Site Overlay

امدادخودرو منیریه،خودروبر منیریه،یدک کش منیریه

تماس با امدادخودرو منیریه:09126443364_09371533715

از تخفیف های امدادخودرو منیریه در دوران شیوع کرونا بهره ببرید.امدادخودرو ما در دوران شیوع ویروس کرونا قیمت های خودرابه میزان بسیار زیادی کم کرده است. پس در هنگام خرابی خودرو خود در جاده باماتماس بگیرید.

ایمنی ترافیک_سبقت مجاز

سبقت غیرمجازوعبوراز دیگرخودروهای متحرک در مکان های غیرایمن،یکی دیگر از عوامل عمده در بروز تصادفات می باشد.این عامل نیز مانند عامل سرعت غیرمجاز،علاوه بر خطر انداختن ایمنی خود راننده ،سلامتی سایر کاربران ترافیک را نیز به خطر می اندازد.لذااین مورد نیز یکی از مصادیق بارز تجاوز به حقوق انسانی وشهروندی محسوب می شود.باسبقت گرفتن بر روی خط ممتد،علاوه بر احتمال افزایش وقوع تصادف ،تجاوز و ورود به حریم قانونی وحقوقی دیگران نیز محسوب می شود.

بنابر بند 57آئین نامه راهنمایی ورانندگی ،راه عبارت است از تمامی سطح خیابان،جاده،کوچه،وکلیه معابری که برای عبور ومرورعموم اختصاص داده شده است.بنابراین راه یک فضای عمومی است که برای استفاده مناسب از ان نیز قوانین ترافیکی وضع شده است. واستفاده نامناسب وغیرقانونی از ان باعث تضییع حقوق سایر شهروندان و کاربران ترافیک می شود.

تماس با امدادخودرو منیریه:09126443364_09371533715

سیروس امداد خودرو،خودروبر،یدک کشمولوی،امدادخودرو،خودروبر،یدک کششاپور امداد خودرو،خودروبر،یدک کش

امدادخودرو یافت آباد،خودروبر،یدک کش

امدادخودرو جوادیه،خودروبر جوادیه،یدک کش جوادیه

امدادخودرو دروازه غار،خودرو بر،یدک کش

hamlkhodro.ir

yadakkesh.blogfa.com

Call Now Buttonدرخواست فوری خودرو بر